פרוייקטים אישיים

בשם האומנות

בין הפרוייקטים שאני יוצרת עבור לקוחות, ישנם רגעים של התכנסות, בהם נוצרים פרוייקטים אישים בהם אני יוצרת שמבטאים את המחשבות והתשוקה שלי ומאפשרים לי ליצור עבור אחרים, וזה סינכרון שמניע את עצמו מהפנים לחוץ. זאת האהבה שלי.